۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

تمرین پهلوانی و جوانمردی کودکان کار در زورخانه قدیمی شیراز

یوسف آفرینی گفت : هدف از این برنامه آشنایی کودکان کار با منش پهلوانی و اخلاق مداری است .  مدیر اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان […]