۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

برای اولین بار در کشور / هاکی خیابانی در شهرهای مختلف فارس برگزار می شود

رئیس هیات هاکی استان فارس از برگزاری هاکی خیابانی در شهرستانهای مختلف استان خبر داد. محمد حسین عاقبت گفت : بر اساس سیاستهای فدراسیون هاکی جمهوری […]