۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۵ بوکسور و یک مربی فارسی در اردوهای تیم ملی حضور دارند

فدراسیون بوکس ۶ فارسی را برای شرکت در اردوهای تیم ملی بوکس فرا خواند. رییس هیات بوکس استان فارس گفت:علی فقیهی فر از جهرم در وزن […]