۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

تیم شیراز قهرمان بسکتبال نوجوانان فارس شد

رقابت های بسکتبال نوجوانان استان فارس با قهرمانی تیم حمید پور شیراز پایان یافت. در دیدار نهایی این رقابت ها که جمعه شب در سالن خانه […]
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
بسکتبال

پایان مسابقات بسکتبال نوجوانان فارس

تیم حمیدپور، قهرمان بسکتبال نوجوانان فارس شد.   مسابقات لیگ بسکتبال نوجونان فارس با قهرمانی تیم حمیدپور به پایان رسید. در این دوره از رقابت ها […]