۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

مسابقات فوتسال یادواره شهید محمد باقر کوثری در اقلید برگزار شد

یک دوره مسابقه فوتسال یادواره معلم قرآن شهید محمدباقر کوثری در اقلید برگزار و تیم های برتر شناخته شدند. در این دوره از مسابقات که به […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

برگزاری طرح نشاط و تندرستی بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی اقلید

ر راستای ادامه طرح نشاط و تندرستی بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی، برنامه ورزشی ایروبیک ویژه زنان شاغل در اقلید برگزار شد. این طرح در هفدهم […]